Naslovna   O nama/About us   Download   Kontakt
 
         
   
   
           
  Projektiranje > Izvedbe      
 

 

Projektiranje

Inspirirani trenutnim projektima, koji su aktualni u trenutku izrade ove prezentacije opreme iz naše distribucijske grupe koja pokriva područje skladištenja, prikazat ćemo neka od mogućih izvedbi koje su se nametnule gotovo kao standardna rješenja a isto tako ćemo pokušati kroz određene specifičnosti nekih od roba koje se skladište , dočarati primjenu opreme koja je kao modularna cjelina prikazana u dijelu Proizvodi. Naravno, teško da se može prikazati sve mogućnosti koje skladišna oprema koju mi nudimo pruža kod izrade projekata bilo da se radi o modularnom rješenju ili kompletnom rješenju na principu  «ključ u ruke» u području logistike i skladištenja robe. Manipulacije robom kod pakiranja, slaganja ili drugih oblika dinamičkog upravljanja robom u procesu proizvodnje ili komisioniranja također je veliki izazov našim projektantima. Najčešće se sinhroniziraju operacije ili usklađuju brzine transportera , dok je naravno i ne manje bitno izabrati uređaj koji optimalno zadovoljava potrebe projekta. Da bi projekt bio u konačnici uspješan i izveden na optimalan način, poželjno je da nas uključite od samog početka ideje ili početka izrade arhitektonske dokumentacije ukoliko se objekt bilo proizvodni, skladišni ili neke druge namjene radi od početka jer se tada mogu izroditi mnoga kvalitetna riješenja, koja su u kasnijoj fazi teže izvediva ili gotovo nemoguća. Iskustvo iz dosadašnjih projekata je to pokazalo. Naravno, ako je prostorno već sve definirano, tada ono što nemožemo promijeniti prilagođavamo svojim potrebama koristeći znanje i opremu koja nam je na raspolaganju i činimo to na optimalan način po pitanju ekonomičnosti i funkcionalnosti.

 

Definicija skladištenja...

«...Skladištenje je planirana aktivnost kojom se materijal dovodi u stanje mirovanja, a uključuje fizički proces rukovanja i čuvanja materijala te metodologiju za provedbu tih procesa...»

 

Ciljevi i zadatci...

 1. Dinamičko uravnoteženje tokova materijala
 2. Proces skladištenja realizirati uz najniže troškove
 3. U skladištu se moraju osigurati i održavati stalna fizičko-kemijska svojstva materijala
 4. Skladište treba racionalno ubrzavati tok materijala
 5.  Svojim poslovanjem skladište treba utjecati na povećanje konkurentnosti

 

Osnovni elementi skladišnog sustava...

 • skladišni objekt
 • sredstva za skladištenje i sredstva za odlaganje materijala
 • transportna sredstva
 • software za skladišta
 • pomoćna sredstva za povezivanje sa okruženjem
 • sredstva zaštite na radu

 

Podjele skladišta:

 1. vrste i značajke materijala
 2. stupanj razvoja skladišnog sustava
 3. strategija odlaganja materijala
 4. model organizacije
 5. glavna zamisao izvedbe objekta
 6. značajke građevisnkog objekta
 7. tehnologija skladištenja
 8. vrsta toka materijala u skladištu
 9. vrsta sredstava za skladištenje
 10. zadatak skladišta u proizvodnom procesu
 11. značajke jedinice skladištenja
 12. rješenje zaštite

 

Projektiranje skladišta...

«...u načelu obuhvaća sve projektantske radove naeophodne za izvedbu skladišne zgrade, odnosno skladišnih prostorija, kao i definiranje transportnih uređaja, te dodatne i pomoćne skadišne opreme. Svako rješenje skladištenja temelji se na bilanci materijala, definiranim tokovima materijala i rasporedu objekata tvrtke.»

 

Metodologija projektiranja skladišta...

 • ključan je podatak bilanca svih materijala koji se skladište,tj. za svaki materijal određuje se: količina, obujam, oblik, težina, količina ulaza, učestalost, količina izlaza.
 • vrijeme trajanja pojedinih aktivnosti, posebno bitno kod izbora i određivanja broja viličara i drugih transportnih sredstava

 

Određivanje veličine skladišnog prostora ovise o:

 1. Opseg zaliha robe koju treba uskladištiti
 2. Organska i fizičko-kemijska svojstva robe
 3. Tehničko-tehnološke značajke proizvodnog procesa u pogonima
 4. Raspoloživa skaldišna i transportna oprema
 5. Vrste skladišnih jedinica
 6. Metode rasporeda materijala u skladišnom i manipulativnom prostoru
 7. Tehnika skladištenja materijala

Kada je određena veličina skladišnog i manipulativnog prostora potrebno je napraviti plan rasporeda skladišnih prostorija, koji ovisi o nekoliko faktora:

 • Visina skladišta
 • Pod
 • Prolazi
 • Zidovi-pregrade, nosači, vrata, prozori
 • Instalacija
 • Pomoćne prostorije

 

«U skladištu je potrebno osigurati odgovarajuće osvijetljenje...»

Za normalne uvjete rada u skladištu vrijede načelno ovi podatci:

 • Svijetlo jakosti 10 do 40 lx (na radnom mjestu 50 do 100 lx)
 • Temperatura 15°do 22°C zimi i do 28°C ljeti
 • Relativna vlažnost zraka oko 75% zimi i ljeti do 60%
 • Brzina strujanja zraka 0.3 do 0.5 m/s zimi i 0.5 do 0.7 m/s ljeti
 • Površina prozora za dnevno svjetlo treba iznositi oko 10% od površine skaldišta

 

...Pri projektiranju skladišta treba predvidjeti oko 0.65 m širok prolaz – put između složene robe i bilo kakavog zida ili prepreke radi eventualnog pristupa materijalu i opremi u slučaju požara. Potrebno je predvidjeti i put do protupožarnih uređaja...

Ovo je jedna mali dio na koji treba obratiti pažnju kada se ulazi u postupak planiranja i projektiranja skladišta i skladišne opreme. Desetljeće je iza nas i skladištenje i dalje predstavlja naš profesionalni izazov.

Montažno opremanje d.o.o. | Kopilica 62, 21000 Split, Hrvatska | Tel.: +385 21 244 226 |  Mob: +385 98 341 956 | e-mail: info@modularna.eu
Naslovna   O nama/About us   Download   Kontakt  
Copyright © 2013 Bastra